Perioral dermatitis

Kvarstående rodnade utslag bestående av små papler samt papulopustler framförallt kring munnen (fri zon närmast läpparna) som vanligast förekommer hos yngre kvinnor.