Herpes zoster (Bältros)

Ofta smärtsam virussjukdom som drabbar nervbanor och bl. a. ger hudutslag längs angripna nervbanor.