Länkar

Nedan presenterar jag ett urval av bra länkar för den som vill veta mer om min verksamhet och närliggande områden.

Kinesisk medicin

Vetenskapliga Artiklar

  • PubMed Använd sökord tex Chinese herbal medicine, Chinese medicine osv

Free Tibet!

Mahamudra och Dzogchen

Böcker