Värdegrund/ Policy / Riktlinjer

Min grundläggande målsättning är att erbjuda alla patienter en professionell och säker behandling med kinesisk medicin.

 • Mina patienters säkerhet har högsta prioritet.
  Oavsett vad patienten söker för kommer jag att förespråka den typ av behandling som leder till det bästa och säkraste resultatet. Vid mer akuta tillstånd kan i vissa fall en kombination av kinesisk medicin och västerländsk skolmedicin bli aktuell. Vid andra tillfällen kan det vara tillrådligt att västerländsk medicin begränsas eller gradvis sätts ut och behandlingen avslutas med kinesisk medicin.
 • Mina patienters integritet är viktig.
  Jag jobbar under strikt tystnadsplikt som givetvis fortsätter efter behandlingens avslut.
 • Mina patienter får högsta kvalitet.
  Alla produkter jag använder, såsom nålar och örter, håller högsta kvalitet.
 • Mina patienters tid är viktig.
  Det är avsatt tillräckligt med tid vid varje behandlingstillfälle och jag gör mitt yttersta för att alltid vara i tid.
 • Resultatet är avgörande.
  Målet är att patienten så snabbt som möjligt men utan risker ska uppnå ett positivt resultat. Om jag under behandlingens gång anser att önskat resultat inte kan uppnås, kommer patienten att informeras om detta.
 • Delaktighet
  Genom att informera om patientens problematik sett ur den kinesiska medicinens perspektiv, försöker jag bidra till att ge patienten en större möjlighet att påverka sitt eget tillfrisknande och framtida hälsa.

Varmt välkomna till Wallmarks Örtmedicin och Akupunkturmottagning!