Infertilitet

Kinesisk medicin är en mycket bra behandlingsform för infertilitetsproblem. På senare år har många undersökningar visat att både örtmedicin och akupunktur har goda resultat för denna typ av problem. Se Kliniska forskning

Carl Henryk behandlar såväl män som kvinnor för infertilitetsproblem. Både akupunktur och örtmedicin har påvisats kunna påverka mobiliteten, kvaliteten och kvantiteten hos mäns spermier.

Det finns många olika behandlingsvägar att tillgå för att uppnå det önskade resultatet, en lyckad befruktning och graviditet. Generellt använder jag tre olika behandlingsvägar:

1. Naturlig befruktning
Behandlingen är inriktad på att bli gravid, med hjälp av örtmedicin och akupunktur.

2. Maximera förutsättningar inför IVF
Behandlingen är inriktad på att öka möjligheterna inför planerad IVF, genom att påverka äggkvaliten, rekryteringen av folliklar från äggstockarna, endometriets kvalitet m.m.
Denna behandlingsväg kan väljas då det finns fysiska hinder/problem, tex stopp i äggledarna, inga äggledare, endometrios m.m., eller då åldern är en så viktig faktor och det inte finns tillräckligt med tid för 1.ovan.

3. Stöd under pågående eller planerad IVF
Behandlingen är inriktad på att under själva IVF:en, öka effekten av den redan pågående hormonbehandlingen med hjälp av akupunktur.
Under denna behandling, är det mycket ovanligt att jag använder örtmedicin, då denna ibland kan ha en negativ effekt på själva hormonbehandlingen.

Vid behandling av infertilitet enligt 1. och 2. finns det en oändlig mängd variationer, och i slutändan är det diagnosen set från kinesisk medicin, som avgör hur behandlingen skall se ut.